Política de privacitat

La present política de protecció de dades forma part integrant de l’avís legal de la pàgina web de HEREUS CAN JORNET, S.L (https://farinesecogallecs.cat).

1. POLÍTICA DE PRIVACITAT
HEREUS CAN JORNET, S.L, està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades) HEREUS CAN JORNET, SL informa als USUARIS dels llocs web: https://farinesecogallecs.cat, dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.
HEREUS CAN JORNET, S.L, es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

2. RESPONSABLE
El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és:
HEREUS CAN JORNET, S.L, amb domicili social a Masia Can Jornet, s / n 08104 Gallecs – Mollet del Vallès, Barcelona.
Telèfon 689509161 i email santi@farinesecogallecs.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT
La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de HEREUS CAN JORNET, SL, posats a disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes , queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i / o esponsoritzats per HEREUS CAN JORNET, SL, així com conèixer l’opinió dels usuaris.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ
HEREUS CAN JORNET, S.L està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

EXACTITUD DE LES DADES
D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i / o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de HEREUS CAN JORNET, S.L

DESTINATARIS
Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat / s expressada / s, en els supòsits previstos segons Llei.
DRETS DELS USUARIS
No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:
    • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
    • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,
    • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
    • Dret a oposar-se al tractament,
    • Dret a la portabilitat de les dades
L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I, i en la qual s’especificarà quin d’aquests sol·licita sigui satisfet, remesa a l’adreça:
HEREUS CAN JORNET, S.L, amb domicili social a Masia Can Jornet, s / n 08104 Gallecs – Mollet del Vallès, Barcelona o Bé per email a santi@farinesecogallecs.cat
En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

MESURES DE SEGURETAT
Finalment s’informa que HEREUS CAN JORNET, SL, adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat ; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cada un dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a santi@farinesecogallecs.cat

HEREUS CAN JORNET, S.L, 2018 © Tots els drets reservats