Producte ecològic de Gallecs

Producte ecològic
de Gallecs

Qui som

La història de Can Jornet

Edifici originari dels segles XVI-XVII reformat entorn del 1900. Avui dia continua usant-se com a masia però amb una activitat molt menor, ja que pertany a una propietat pública com és l’espai de Gallecs. Els elements principals verticals es mantenen en estat de conservació acceptable, els horitzontals presenten majors deficiències, malgrat que encara permeten els usos actuals.

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Mollet del Vallès, aprovat provisionalment el 1984, la incorporava com element a protegir.

Masia amb murs de càrrega de paredat comú, formada per un cos principal i construccions annexes adossades. Els sostres i cobertes tenen bigues i cabirons de fusta i teula àrab a l’exterior. El cos principal té coberta a dues vessants amb carener centrat i perpendicular a la façana principal, el cos esquerre està cobert a una vessant. La façana principal conserva finestres amb brancals de pedra. Té una remunta, les golfes, que conté nou obertures amb arc de mig punt, formant una galeria.